x

Doorzoek de site

Maatwerk oplossingen

Advies op locatie

Ruim 20 jaar ervaring

Oplossingen voor elk budget

Kleurmeten

Kleur maakt het onderscheid. Het is het eerste wat opvalt en zorgt voor een onvergetelijke indruk. Voor velen is de kleur het gezichtsbepalende element van uw product en/of merk. Het definiëren van uw kleur en het waarborgen van die kleur is van fundamenteel belang voor succes op langere termijn.

Kleurmeten is het proces van het meten van de kleur van een object of materiaal. Het wordt vaak gebruikt in de productie van verf, textiel, plastics, cosmetica, en vele andere materialen waarbij de kleur een belangrijke eigenschap is. Het meten van de kleur kan helpen bij het controleren van de kwaliteit en consistentie van het materiaal, en kan ook worden gebruikt om de effecten van verschillende afwerkingsprocessen of ingrediënten op de kleur te vergelijken.

Er zijn verschillende methoden voor het meten van kleur, waaronder visuele beoordeling door een getrainde beoordelaar, spectrale meting met behulp van een spectrophotometer, en trichromatische meting met behulp van een colorimeter.

Een spectrophotometer meet het reflectiespectrum van een object in het zichtbare spectrum. Het meet het licht dat door het object wordt geabsorbeerd, gereflecteerd of doorgelaten en vertaalt dit naar numerieke waarden voor kleur. Een colorimeter meet de kleur van een object door drie kleurfilters te gebruiken die de golflengten van rood, groen en blauw licht simuleren. Het meet dan de hoeveelheid licht die door het object wordt geabsorbeerd of gereflecteerd en vertaalt dit naar numerieke waarden voor kleur.

Het juiste type en model kleurmeter is afhankelijk van de specifieke toepassing en meetvereisten. Bij het kiezen van een kleurmeter is het belangrijk om rekening te houden met factoren zoals de grootte van het te meten oppervlak, de mate van nauwkeurigheid die vereist is, de snelheid en frequentie van metingen en de beschikbare budgettaire middelen.